Lili

Lili


Dňa 9.10.2016 počas nášho výjazdu smer severné Slovensko sme zavítali aj do okresu Myjava, kde nás v JK Betty Bukovec čakalo 6 koní na ošetrenie. Medzi nimi bola ja poníčka Lili. 
Lili je veľmi milá a vychovaná poníčka, ktorá aktívne jazdí, no v poslednom čase začala vykazovať problémy pod sedlom, preto panička dopriala preventívne ošetrenie dornovou metódou aj jej, že sa problém identifikuje a odstráni.

Asi najväčším problémom kobylky je jedno špalkové kopyto na prednej končatine. Mnoho koniarov si neuvedomuje, že kopyto je základom všetkého a ovplyvňuje úplne všetko. Postoje koňa a tým postupné zatuhávanie a nekonfort vplyvom nefyziologickej polohy končatiny či svalu. Pokiaľ ide problém od kopýt, dornovka uľaví a pomôže ale len na určitú dobu a potom sa problémy vrátia, lebo nedošlo k odstráneniu príčiny vzniku problému. Takto isto sme aj pri tejto klientke odporučili ortopedický trim, lebo kým sa nezmení uhlenie kopyta problémy sa budú stále vracať a veľmi skoro dôjde k artrotickým zmenám na kĺboch danej končatiny. Preto je veľmi dôležité vyberať dobrého kováča či trimera kopýt a odporúčame aby si aj majitelia koní ako taký základ kopyta a jeho mechaniky naštudovali, nech vedia posúdiť či ich zverenec má komfort a zlou korektúrou a kovaním mu nespôsobujú trvalé nezvratné problémy.
 

Okrem problematického ramena a lopatky so špalkovým kopytom mala Lili aj posun panvy, zatuhnuté "kríže" čiže lumbálne stavce a L-S prechod. Posun ramena a tuhosť lopatky ovlyvnil aj krčné stavce a hrudnú kosť poníčky. Kosti sme zrovnali, uvolnili svaly a dúfame, že sa začnú riešiť aj Liline kopýtka, inak bola naša práca zbytočná.