Johanka

Johanka

Johanka


Johanka je 6 ročný kríženec stredného typu, ktorý nanešťastie po náhodnom úraze začal mať problém s chrbticou a krížovou kosťou, prejavujúci sa bolestivosťou, plačom. Po prvotnom veterinárnom ošetrení a medikamentami sa majitelia rozhodli pre dornovu metódu. Sučka mala posun panvy, blokádu krížovej kosti a L5 stavca a výraznú bolestivosť aj v Th 10-12. Johanka chodí pravidelne na bankovanie a korekcie panvy. Má nariadený dlhodobý kľudový režím.

8.6. 2016
Jej stav sa po mesiaci aktívneho bankovania a korekcii zastabilizoval a na ďalšej návšteve sa uvidíme až dúfam za mesiac - dva :).