Sandokan

Sandokan

Sandokan


Koník je u svojej novej majiteľky len krátko a ošetrenie dornovou metódou bolo zvolené jednak z dôvodu prevencie pred jazdeckou sezónou ale onak aj pre odstránenie určitých jazdeckých problémov.  Tie spočívali v extémne zatuhnutom chrbte, ktorý sme uvoľnili, napravili a vybankovali a v krčných stavcoch. Aj Sandokan si ošetrenie užíval a krásne spolupracoval.