Corso

Corso


Corso je 9 ročný valach Slovenského teplokrvníka využívaný na parkúrové skákanie. Jazdkyňa Corsovi dopriala ošetrenie Dorovou metódou z prevenčných dôvodou. Prvý raz sme sa stretli s tak spokojným koňom zo svojím telom, napriek tomu, že posuny mal a to nie drobné absolutne bol s nimi spokojný a stotožnený a aj napriek tomu, že krásne komunikoval, nepovažoval za dôležité ich vypustiť. 

Komunikácia koňa počas ošetrenia a vnímanie svojho tela je veľmi dôležitá. Kone na rozdiel od ľudí sú na svoje telo jemnejšie a citlivejšie a krajšie vnímajú uvolnenie svalov a blokád. Toto vnímanie a uvoľnovanie prebieha prostredníctvom prežúvania. Najkrajšou odpoveďou na prácu terapeuta je pozorny kôň, ktorý každý jeden úkon pozorne prežuje, prežvácha čím si je terapeut istý, že ošetrenie danej oblasti bolo dobré a spravil tam to čo mal. Ďalším, ešte vyšším stupňom je zívanie. Zívaním kone uvoľnujú svoje telo a doslova ním vypúštajú blokádu danej oblasti. Čím intenzívnejšie zívanie je tým je to lepšie. Preto keď po jemnej masáži, trebars aj počas žbilkovania pred jazdením Váš kôň zíva, neznamená to, že je unavený a nechce sa mu ísť jazdiť, ale krásne si uvolnil svaly. To isté platí aj po jazdení.

Corso mal posun pravej lopaty panvy dohora, plus zatuhnutie tejto oblasti, dalo nám dosť námahy ju uvoľniť. Posun panvy spôsobil zahnutie 4 a 6 bedrového stavca. Mal tiež extrémne tuhé lopatky, ktoré sa na prvý pokus ani nepodarilo uvoľniť, uvolnil si ich až na ďalší pokus a konečne to krásne a intenzívne odzíval "na plnú hubu" :) . K tuhosti lopatiek prispel posun 6 a 7 krčného stavca, ktorý sme po odblokovaní lopatky usadili. Zatuhnutie bolo aj v prvom krčnom stavci. 

Veríme, že sa Corsovi polepší a jazdkyňa to bude v sedle aj cítiť a nabudúce už bude ochotnejší blokády zo svojho tela vypustiť.