Leroy

Leroy


Leroy je predstaviteľ maďarského plemena - Kišbérsky polokrvník. Pre mňa to bol prvý reálny stret s týmto plemenom. Srsť jemná a hodvábna ako od plnokrvníka, výška a čiastočný výzor Shagy a pritom prítomná jemná pevnosť. A samozrejme úžasná komunikatívna povaha.

S Leroykom bola radosť pracovať, vnímal každý jeden môj pohyb, krásne naň komunikoval, všetko si prežvachával a vyzivoval, čím kone spracuvávajú zmeny a zívaním ich z tela púštajú a uvoľnujú. Nie je krajšou odmenou pre terapeuta než uzívaný kôň. Terapia bola robená čisto z preventívneho hľadiska a nič vážne sme ani nenašli. Všetky posuny boli skôr zatuhnutia spôsobené chodením po predku (tuhšie lopatky, krk) a flákaním zadku (jemnučko zatuhnutá panva) o čom ale vedia a pracujú na tom. Kopýtka tiež pekne v poriadku. Trošku výraznejšie posuny sme našli v krčnej chrbtici, takže C4 a C1 sme usadili a uvoľnili.

Želáme veľa šastných a spokojných chvíľ tejto dvojici a keby sa niečo do budúcna nezdalo, rady zas prídeme, lebo Leroy si to fakt veľmi užíval :).

11.3.2018 - Ďalšia preventívna terapia Leroyka na ktorú som sa veľmi tešila nakoľko je s týmto koníkom radosť pracovať :). Trošku nám sústredenie sa komplikovalo veterné počasie, ale aj napriek tomu si ho tento hodvábny koník terapiu užíval, prežúval a uvolenie posunov a zatuhnutia krásne odzíval. Suma sumárum bol v lepšom stavo ako pred prvou dronovkou, nenašla som nič len svalové zatuhnutia, ktoré krásne odzíval.