Bankovanie

Bankovanie


Je dôležitou súčasťou dornovej metódy pre zvieratá, ale aj dornovej metódy plus pre ľudí. Má nenahraditeľnú funkciu v mnohých prípadoch. Nejedná sa o bankovú masáž, ale len jednotlivé pôsobenie baniek na spazmy spôsobené posunom stavca a väčších kostí, alebo priamym pôsobením na prepadnuté stavce.

Kedy banky aplikujem:

  • Prepadnutý stavec smerom do tela (nachádzame ho hlavne pri ľuďoch a psoch) táto nefyziologická poloha spôsobuje jednak bolestivosť miesta, ale môže spôsobiť posun platničky a následný útlak miechy. Vytvorený podtlak na danom stavci + aktívny pohyb zvieraťa a zapojenie ďalších svalov spôsobí uvoľnenie okolitých štruktúr a prinavrátenie stavca do svojej fyziologickej polohy.
  • Posun stavca do strany (nachádzame ho pri ľuďoch a koňoch) banku aplikujeme na svalový spazmus, ktorý vznikol nesprávnou polohou. Jeho uvoľnenie nám pomôže ľahšie prinavrátiť stavec do fyziologickej polohy.
  • Na miesto vysunutej platnicky (psy, ľudia) – pri chronických problémoch, ale aj pri akútnych ochrnutých stavoch, pri ktorých bol majiteľ psa poučený a odmieta chirurgické riešenie problému, je banka jedinou možnou záchranou.

Pri svojej práci používam gumené banky (kone, psy) alebo vákuové banky (psy, ľudia), NIKDY nie nahrievacie sklenené banky, tie slúžia výhradne na bankovaciu masáž ľudí.

K čomu vlastne počas pôsobeniu baniek ešte dôjde?

  • Priložením banky sa vytvorí podtlak, ktorý do seba vsaje časť kože aj s podkožím, to spôsobí popraskanie drobných cievok, červené krvinky preniknú do priestoru. Malý výron krvi aj lymfy zvýši cirkuláciu krvi a prívod kyslíka do okolia čím sa spustí reakcia organizmu a aktivácia zložitých biochemických procesov nie len v mieste pôsobenia banky, ale aj v jej priamom okolí a zodpovedajúcom vnútornom orgáne, ktorý prislúcha danému miestu bankovania. Týmto malým výronom krvi a lymfy do podkožia dôjde k uvoľneniu tlaku v postihnutom mieste čo človek a zviera pociťuje ako úľavu.
  • Patologické procesy sa po bankovaní bez akýchkoľvek vedľajších účinkov samoregulujú. Na bankovaných miestach prebieha podráždenie, čím dôjde k zvyšovaniu počtu bielych krviniek a k postupnému procestu samouzdravenia.
  • Cez kožné receptory dôjde k stimulácii nervového systému, a cez reflexné dráhy dôjde k zabezpečeniu rovnováhy. Vybankované miesta sú prekrvené, okysličené a energia nimi prichádza plynule. Blokáda, ktorá v mieste vznikala nahromadením škodlivín sa stráca a dôjde k možnosti vyplaveniu nahromadených škodlivín z tela.

Zdroj:
http://cinskemasaze.sk/rozsirena-terapia/bankovanie/