Spondylóza

Spondylóza

Spondylóza


Je degeneratívne ochorenie chrbtice, pri ktorom vznikajú artrotické zmeny na medzistavcových kĺboch a kĺbnych výbežkoch. Degeneruje sa medzistavcová platnička a vznikajú kostné výrastky (osteofyty) na telách stavcov, ktoré sa postupne zväčšujú až sa môžu spojiť čím dôjde k zníženiu pohyblivosti daného úseku a bolestivosti.

Toto ochorenie sa prejavuje pomerne často u starších zvierat a pri plemenách s genetickou náklonnosťou na toto ochorenie (boxer, nemecký ovčiak, labradorský retriever). Vznik ochorenia má buď genetický základ alebo k nemu dochádza vplyvom rotácie a degenerácie stavcov.

Prejavuje sa ako:

  • zatuhnutosť chrbta
  • krívanie
  • zmeny kroku
  • neochota k pohybu
  • bolestivosť chrbta na dotyk

Čo ošetrenie DM spôsobí?
Vzhľadom k tomu, že na vznik ochorenia sa podieľajú aj mechanické posuny stavcov DM je veľmi vhodná ako PREVENCIA! Pravidelným ošetrovaním môžeme predísť alebo ochorenie výrazne spomaliť. Pri stredných až vážnejších problémoch je dornova metóda spolu s bankovaním veľkou pomocou od bolesti a cesty ako nastoliť opäť rovnováhu s pohybom a zvýšiť regeneráciu nervov kt. bývajú útlakom poškodené.

DM pracuje s ochorením do 3. stupňa, keď ešte nedochádza k zrastaniu stavcov. V 5. a 6. stupni sa už pracuje len s bankovaním na uvoľňovanie okolitých tkanív pretože stavce sú úž zrastené.

Zdroj:
MVDr. Jana Sekvencová, DoTh.; Andrea Dunová