Dysplázie

Dysplázie

Dysplázie


Jedná sa o dedičné vývinové ochorenie  - chybný vývin bedrového kĺbu (hlavica kĺbu alebo jamka v panve). Pri dysplázii hlavica nesedí pevne v jamke, uvoľňuje sa čím dochádza k nadmernému treniu kĺbu v nefyziologickej polohe, dochádza k vzniku artózy, väzy bedrového klbu sa čoraz viacej rozvoľňujú, jamka sa obrusuje až dôjde k úplnemu oddialeniu sa kĺbu. Dyplázia má 4. Stupne.

Dornovou metódou pracujeme kým pohyb a samotné usádzanie nie je pre psa bolestivé. DKK je progresívne ochorenie, v prípade neriešenia problému dochádza k zhoršovaniu. Vo vážnejších prípadoch je už nutný ortopedický zásah, ktorému sa však vďaka DM dá predísť.

Prejavuje sa:
Krívanie, odľahčovanie končatín, neochota k pohybu...

Čo ošetrenie DM spôsobí?
DM jemným a pravidelným usádzaním pomáha usadiť hlavicu kĺbu do jamky, zlepšuje pohyblivosť kĺbu a rozsah pohybu, dochádza tým k zmierneniu napätia v mäkkých tkanivách a odznievaniu  bolestivosti. Vďaka regeneračnej schopnosti chrupavky dochádza po usadení kĺbu do správnej polohy zahájenie samoobnovovacieho procesu. Pokiaľ sa zviera pohybuje s neusadeným dysplázickým kĺbom, dochádza v ňom k palotologickému treniu a zväčšovaniu opotrebovanosti chrupavky a následnej bolestivosti.

Zdroj:
Andrea Dunová