Cassio

Cassio


13.6.2016
Preventívna dornovka a pouvoľňovanie nášho verného klienta Cassia. Jedná sa už o 4. terapiu tochto koníka. Prvá bola 15.3.2015, vtedy sa našli a napravili sa typické "športové" posuny: posun ramenného klbu, posun sézamiek, pukajúci karpál na pravej prednej končatine, zrotovaná panva, 4 a 5 lumbálny stavec mierne pootočený a zrotovaný 1. chvostový stavec.

Ako každú terapiu, aj túto sme začali uvoľňovacou Bowenovou masážou, a následne zisťovali posuny a naprávali dornovkou. Cassio mal medzi ošetreniami dlhšiu pauzu, lebo jednak mal všetko v poriadku a onak mal cez zimu výbehovú pauzu na regeneráciu, ktorá mu veľmi prospela. Tentoraz nás potešil, lebo po dlhšej pauze sme nenašli nič vážne. Zatuhnuté lopatky