Suleiman

Suleiman


Snažíme sa dostaviť všade tam kde nás potrebujú, a preto sme sa 21.5. vybrali na 550km cestu za pomocou konom na severe Slovenska. Ako inak aj tentoraz s Martinou Bielčíkovou.

Suleiman je valach plemena Arabský plnokrvník. Bohužiaľ chlapík má jeden z najhorších posunov panvy smerom dopredu aký sme mali, celá noha bolestivá, odľahčovaná ba priam postupne nepoužívaná. Veterinár pri koníkovi bol a nenašiel žiaden dôvod jeho stavu. Preto sme sa po konzultácii s majiteľkou rozhodli do toho ísť.
 Po usadní panvy si na nohu hneď zastal! A zlepšila sa aj chôdza. Opätovne začal prenášať váhu aj na zadnú ľavú končatinu. Následne sme uvolnili aj lopatky, posun ramena, ktorý bol ale len druhotný a uvolnili aj zatuhnutosť v chrbte a krížovke spôsobenej z panvy.
Tento koník však bude potrebovať ešte viacnásobné ošetrenie, škoda, že je tak daleko, ale určite sa ešte uvidíme.