Concento KL

Concento KL


Snažíme sa dostaviť všade tam kde nás potrebujú, a preto sme sa 21.5. vybrali na 550km cestu za pomocou konom na severe Slovenska. Ako inak aj tentoraz s Martinou Bielčíkovou.

Svoju cestu sme začali v Trenčíne v športovom klube JK Staillon Trenčín

Tento koník si ošetrenie užíval do poslednej chvíle. Maximálna sústredenosť, prežvýkavanie, zívanie, olizovanie a ďakovné pohlady za úľavu ako v panve tak aj v krku. A to si majitelia mysleli, že bude problémový, lebo väčšinu času neobstojí. Kone sú na seba veľmi citlivé, vnímajú svoje telo oveľa intenzívnejšie ako psy či ľudia, preto dornovku veľmi rýchlo pochopia a úľavu hneď vnímajú, čo sa prejavuje zývaním, prežvýkavaním...

Rovnako želáme veľa úspechov v športovej kariére.